Man behöver bara vara tre personer för att starta en konstförening! Många möjligheter öppnar sig om man har en god ide som man vill genomföra inom konsten om man driver en förening. Konst i Blekinge mötte Greta Burman som är förbundschef för Sveriges konstföreningar för att prata om utmaningar och möjligheter för framtidens konstföreningar – och se hur vi kan samarbeta.

http://www.sverigeskonstforeningar.nu