Residens – plats och tid för konst

A.I.R. Blekinge ska erbjuda konstnärer tid, plats och resurser för konstnärlig utveckling i nya intressanta sammanhang och se till att samarbeten och aktiviteter sker med satellitverksamheter i Blekinges kommuner.

Residensen ska fungera som en katalysator för publika konstproduktioner som sker på plats i Blekinge på längre sikt.

Huvudsyfte är att vidga perspektiven och starta upp långsiktiga relationer med internationella konstnärer som återkommer till Blekinge i olika typer av samarbeten. A.I.R. Blekinge är en del av det regionala arbetet med att utveckla internationella utbyten och nätverk samt att fokusera på Region Blekinges mål om samarbeten med Östersjöländerna. A.I.R. Blekinge är ett komplement till de konstinstitutioner som finns i regionen.

A.I.R. Blekinge sammanför det lokala och regionala med det internationella och skapar långsiktiga kvalitetshöjande effekter i konstverksamheterna. De ökar attraktionskraft och profilering till kommunerna och länet som uppfattas mera kreativt och utåtriktat. Lokala deltagare och aktörer involveras på olika plan.

Arbetet innebär nya perspektiv på platsen och omskapandet av identiteter och öppnar upp för överraskningar.
Ett residens innebär oftast en hel del introvert arbete för konstnären, medan de publika delarna kommer att arrangeras längre fram i tiden.

Anna Estarriola Reincarnation Failure av Anna Estarriola. Foto: Anna Autio