Konst i Blekinge

är en plattform för utveckling av bild- och konstområdet i länet och drivs av Region Blekinge i samarbete med Kulturcentrum, Ronneby konsthall.
Arbetet med Konst i Blekinge (KIB) handlar om att skapa en infrastruktur för konsten i länet och handlar kortfattat om att:

• initiera samarbeten och nätverk regionalt och internationellt och då särskilt med ett Östersjöperspektiv.
• arrangera utbildningar för konstinstitutioner, konstföreningar och konstnärer.
• stärka professionella konstnärers villkor och att få yngre konstnärer att söka sig till länet.
• arrangera konstnärliga residens – A.I.R. Blekinge (Artist In Residence).
• vara en katalysator för intressanta konstprojekt med hög konstnärlig kvalitet.
• skapa en långsiktig strategi och handlingsplan för konsten.
• utveckla den fysiska platsen för Konst i Blekinge – Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Lyssna gärna på Konst i Blekinge-podden. Avsnitten hittar du här eller där poddar finns, sök på Konst i Blekinge.

Upphovsrätt

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att fotografierna av konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetsinnehavaren. Fotografierna är tagna av och för Konst i Blekinge och de fotografiska rättigheterna tillhör Konst i Blekinge om inte annat anges. Dessa fotografier kan delas via digitala/sociala medier i icke-kommersiella sammanhang om upphovsmannen anges, dvs. Konst i Blekinge.

Kontakt

Torun Ekstrand, konstutvecklare, Konst i Blekinge
torun.ekstrand@regionblekinge.se

Karin Sandahl Andrén, konstförmedlare, Konst i Blekinge
karin.sandahlandren@regionblekinge.se

Adress

Konst i Blekinge
Region Blekinge
Valhallavägen 1
371 41 Karlskrona

Ansvarig utgivare

Region Blekinge